Joker

About Koi Entry

KOI Name:
Joker
KOI ID:
3585
Size:
Size 1 - Up to 10"
Koi Description:

Joker is one beautiful aka masuba. He has a symmetrical and stunning pattern with bright orange scales and striking black scales.

Koi Videos
Video Upload
Stats
3 votes
Name:
Lj koi
Koi ID:
3585
© 2023