JJ

About Koi Entry

KOI Name:
JJ
KOI ID:
3752
Koi Description:

Seventeen inch Beni Kikokury which has changed pattern 3 times.

Stats
4 votes
Name:
HST 45
Koi ID:
3752
© 2023