Jack

About Koi Entry

KOI Name:
Jack
KOI ID:
3630
Size:
Size 1 - Up to 10"
Koi Description:

Jack is a beautiful koi with a bold pattern. His patterns are striking but also symmetrical.

Koi Videos
Video Upload
Stats
2 votes
Name:
Lj koi
Koi ID:
3630
© 2023