Darth Maul

About Koi Entry

KOI Name:
Darth Maul
KOI ID:
3811
Variety:
Koromo & Goshiki
Size:
Size 2 - 10 - 16"
Koi Description:

This koi has had an extraordinary change in its colors

Stats
Name:
jeanc67
Koi ID:
3811
© 2023