Dakota

About Koi Entry

KOI Name:
Dakota
KOI ID:
3734
Variety:
Kohaku
Size:
Size 2 - 10 - 16"
Koi Description:

Male Sansai Kohaku who is growing sloly but very bright and beautiful

Koi Videos
Video Upload
Stats
Name:
klee3487
Koi ID:
3734
© 2023