Clown

About Koi Entry

KOI Name:
Clown
KOI ID:
3661
Size:
Size 2 - 10 - 16"
Koi Description:

Clown is a beautiful Sanke with a unique pattern. Clown is around 11 inches.

Koi Videos
Video Upload
Stats
4 votes
Name:
Lj koi
Koi ID:
3661
© 2023