Variety
Koi Size
Beni Kumonryu2 - KF
Kawarimono (including Bekko
6525
Beni Kumonryu1 - KF
Kawarimono (including Bekko
6523
SShowa
Showa
6519
Big Red Head
Showa
6514
Reese Pieces
Showa
6509
Hikarimono - ES
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
6495
Hikarimono - SJ
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
6497
Ginrin Goshiki - BL
KinGinrin
6501
Koromo - ES
Koromo & Goshiki
6493
Budogoromo -GQ
Koromo & Goshiki
6491
Shiro Utsuri2 -GQ
Utsurimono
6487
Showa -GQ
Showa
6485
Sanke2 -GQ
Taisho Sanke
6483
Kohaku -GQ
Kohaku
6481
Sanke1 -GQ
Taisho Sanke
6479
Tancho Showa -GQ
Tancho
6476
Koromo -GQ
Koromo & Goshiki
6474
Shiro Utsuri1 -GQ
Utsurimono
6469
Doitsu Sanke - JS
Taisho Sanke
6471
Kin Showa - MF
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
6468
© 2023 Kodama Koi Show