Tancho Goshiki

About Koi Entry
KOI Name:
Tancho Goshiki
KOI ID:
10554
Variety:
Tancho
Stats
Name:
Jon
Koi ID:
10554
© 2023