Tancho Goshiki

About Koi Entry
KOI Name:
Tancho Goshiki
KOI ID:
10552
Variety:
Tancho
Stats
Name:
Liang
Koi ID:
10552
© 2023