Goshiki

About Koi Entry
KOI Name:
Goshiki
KOI ID:
10569
Variety:
Koromo & Goshiki
Stats
Name:
Nathan
Koi ID:
10569
© 2023