Goshiki

About Koi Entry
KOI Name:
Goshiki
KOI ID:
10565
Variety:
Koromo & Goshiki
Stats
Name:
Ken
Koi ID:
10565
© 2023