Goshiki

About Koi Entry
KOI Name:
Goshiki
KOI ID:
10563
Variety:
Koromo & Goshiki
Stats
Name:
Anthony
Koi ID:
10563
© 2023