Goshiki

About Koi Entry
KOI Name:
Goshiki
KOI ID:
10515
Variety:
Koromo & Goshiki
Stats
Name:
Broderick M
Koi ID:
10515
© 2023