Goshiki

About Koi Entry
KOI Name:
Goshiki
KOI ID:
10511
Variety:
Koromo & Goshiki
Stats
Name:
Christopher V
Koi ID:
10511
© 2023