Golden Corn

About Koi Entry
KOI Name:
Golden Corn
KOI ID:
10522
Variety:
Kawarimono (including Bekko
Stats
Name:
Scott L
Koi ID:
10522
© 2023