Before
After
Showa v0310g063
Koi ID
v0310g063
Before Size
17.00
After Size
30.00
Before
After
Showa v0310g058
Koi ID
v0310g058
Before Size
20.00
After Size
34.00
Before
After
Showa v0310g061
Koi ID
v0310g061
Before Size
20.00
After Size
34.00
Before
After
Showa v0310g048
Koi ID
v0310g048
Before Size
20.00
After Size
34.00
Before
After
Showa v0310g034
Koi ID
v0310g034
Before Size
17.00
After Size
33.00
Before
After
Showa v0310g070
Koi ID
v0310g070
Before Size
20.00
After Size
33.00
Before
After
Showa v0310g072
Koi ID
v0310g072
Before Size
18.00
After Size
34.00
Before
After
Showa v0310g042
Koi ID
v0310g042
Before Size
17.00
After Size
29.00
Before
After
Showa v0310g064
Koi ID
v0310g064
Before Size
19.00
After Size
31.00
Before
After
Showa v0310g047
Koi ID
v0310g047
Before Size
18.00
After Size
32.00
Before
After
Showa v0310g011
Koi ID
v0310g011
Before Size
19.00
After Size
33.00
Before
After
Showa v0310g017
Koi ID
v0310g017
Before Size
20.00
After Size
31.50
Before
After
Showa v0310g071
Koi ID
v0310g071
Before Size
17.00
After Size
32.50
Before
After
Showa v0310g068
Koi ID
v0310g068
Before Size
17.00
After Size
31.00
Before
After
Showa v0310g060
Koi ID
v0310g060
Before Size
18.00
After Size
31.00
Before
After
Showa v0310g008
Koi ID
v0310g008
Before Size
18.00
After Size
29.50
Before
After
Showa v0310g033
Koi ID
v0310g033
Before Size
18.00
After Size
28.50
Before
After
Showa v0310g041
Koi ID
v0310g041
Before Size
17.00
After Size
32.00
Before
After
Showa v0310g038
Koi ID
v0310g038
Before Size
18.00
After Size
32.00
Before
After
Showa v0310g012
Koi ID
v0310g012
Before Size
19.00
After Size
34.00
Before
After
Showa v0310g031
Koi ID
v0310g031
Before Size
18.00
After Size
31.00
Before
After
Showa v0310g009
Koi ID
v0310g009
Before Size
19.00
After Size
32.00
Before
After
Showa v0310g019
Koi ID
v0310g019
Before Size
19.00
After Size
35.00
Before
After
Showa v0310g004
Koi ID
v0310g004
Before Size
18.00
After Size
30.50
Before
After
Showa v0310g018
Koi ID
v0310g018
Before Size
19.00
After Size
32.50
Before
After
Showa v0310g066
Koi ID
v0310g066
Before Size
20.00
After Size
32.00
Before
After
Showa v0310g026
Koi ID
v0310g026
Before Size
19.00
After Size
30.00
Before
After
Showa v0310g020
Koi ID
v0310g020
Before Size
19.00
After Size
32.00
Before
After
t0220g014
Before Size
8.27
After Size
12.20
People's Choice Award
Before
After
t0220g094
Before Size
8.07
After Size
11.42
3rd Place
Before
After
t0220g027
Before Size
7.68
After Size
11.02
2nd Place
Before
After
t0220g083
Before Size
7.87
After Size
11.42
1st Place
Before
After
Showa u0302g099
Koi ID
u0302g099
Before Size
7.09
After Size
12.01
Before
After
Showa u0302g095
Koi ID
u0302g095
Before Size
7.87
After Size
13.29
Before
After
Showa u0302g096
Koi ID
u0302g096
Before Size
7.48
After Size
12.60
Before
After
Showa u0302g093
Koi ID
u0302g093
Before Size
7.48
After Size
13.29
Before
After
Showa u0302g089
Koi ID
u0302g089
Before Size
7.48
After Size
13.78
Before
After
Showa u0302g090
Koi ID
u0302g090
Before Size
7.09
After Size
12.20
Before
After
Showa u0302g087
Koi ID
u0302g087
Before Size
7.48
After Size
12.20
Before
After
Showa u0302g082
Koi ID
u0302g082
Before Size
7.48
After Size
12.60
Before
After
Showa u0302g079
Koi ID
u0302g079
Before Size
7.87
After Size
12.99
Before
After
Showa u0302g081
Koi ID
u0302g081
Before Size
7.09
After Size
12.60
Before
After
Showa u0302g077
Koi ID
u0302g077
Before Size
7.48
After Size
12.60
Before
After
Showa u0302g070
Koi ID
u0302g070
Before Size
7.09
After Size
11.42
Before
After
Showa u0302g074
Koi ID
u0302g074
Before Size
8.27
After Size
12.99
Before
After
Showa u0302g067
Koi ID
u0302g067
Before Size
7.09
After Size
12.20
Before
After
Showa u0302g069
Koi ID
u0302g069
Before Size
7.48
After Size
11.22
Before
After
Showa u0302g064
Koi ID
u0302g064
Before Size
7.09
After Size
12.20
Before
After
Showa u0302g058
Koi ID
u0302g058
Before Size
7.09
After Size
13.39
Before
After
Showa u0302g059
Koi ID
u0302g059
Before Size
7.48
After Size
12.60
Before
After
Showa u0302g057
Koi ID
u0302g057
Before Size
8.27
After Size
12.20
Before
After
Showa u0302g055
Koi ID
u0302g055
Before Size
7.48
After Size
12.99
Before
After
Showa u0302g056
Koi ID
u0302g056
Before Size
8.27
After Size
12.99
Before
After
Showa u0302g052
Koi ID
u0302g052
Before Size
7.48
After Size
13.29
Before
After
Showa u0302g053
Koi ID
u0302g053
Before Size
7.48
After Size
12.99
Before
After
Showa u0302g039
Koi ID
u0302g039
Before Size
7.87
After Size
12.99
Before
After
Showa u0302g046
Koi ID
u0302g046
Before Size
7.48
After Size
11.81
Before
After
Showa u0302g037
Koi ID
u0302g037
Before Size
7.87
After Size
12.99
Before
After
Showa u0302g034
Koi ID
u0302g034
Before Size
7.09
After Size
12.60
Before
After
Showa u0302g035
Koi ID
u0302g035
Before Size
8.27
After Size
13.29
Before
After
Showa u0302g028
Koi ID
u0302g028
Before Size
8.27
After Size
13.78
Before
After
Showa u0302g031
Koi ID
u0302g031
Before Size
9.06
After Size
14.37
Before
After
Showa u0302g026
Koi ID
u0302g026
Before Size
7.87
After Size
10.24
Before
After
Showa u0302g027
Koi ID
u0302g027
Before Size
7.87
After Size
12.60
Before
After
Showa u0302g023
Koi ID
u0302g023
Before Size
7.48
After Size
12.60
Before
After
Showa u0302g025
Koi ID
u0302g025
Before Size
7.09
After Size
12.20
Before
After
Showa u0302g021
Koi ID
u0302g021
Before Size
7.48
After Size
12.60
Before
After
Showa u0302g020
Koi ID
u0302g020
Before Size
8.27
After Size
12.20
Before
After
Showa u0302g017
Koi ID
u0302g017
Before Size
7.48
After Size
11.61
Before
After
Showa u0302g018
Koi ID
u0302g018
Before Size
7.48
After Size
11.61
Before
After
Showa u0302g011
Koi ID
u0302g011
Before Size
8.27
After Size
12.60
Before
After
Showa u0302g014
Koi ID
u0302g014
Before Size
7.48
After Size
11.61
Before
After
Showa u0302g007
Koi ID
u0302g007
Before Size
8.66
After Size
14.17
Before
After
Showa u0302g010
Koi ID
u0302g010
Before Size
7.87
After Size
13.29
Before
After
Showa u0302g006
Koi ID
u0302g006
Before Size
7.48
After Size
12.20
Before
After
Showa u0302g002
Koi ID
u0302g002
Before Size
7.09
After Size
11.42
Before
After
Showa u0302g003
Koi ID
u0302g003
Before Size
7.87
After Size
13.29
Before
After
Showa u0302g001
Koi ID
u0302g001
Before Size
7.48
After Size
12.20
Before
After
t0220g091
Before Size
7.68
After Size
11.63
Before
After
t0220g098
Before Size
8.27
After Size
11.02
Before
After
t0220g007
Before Size
8.66
After Size
12.20
Before
After
t0220g013
Before Size
8.27
After Size
11.42
Before
After
t0220g026
Before Size
7.87
After Size
11.63
Before
After
t0220g052
Before Size
8.66
After Size
11.42
Before
After
t0220g055
Before Size
7.87
After Size
11.63
Before
After
t0220g086
Before Size
7.48
After Size
10.24
Before
After
t0220g085
Before Size
8.27
After Size
11.02
Before
After
t0220g054
Before Size
8.27
After Size
11.02
Before
After
t0220g039
Before Size
8.66
After Size
11.42
Before
After
t0220g036
Before Size
7.87
After Size
11.02
Before
After
t0220g048
Before Size
8.27
After Size
11.22
Before
After
t0220g088
Before Size
7.87
After Size
10.83
Before
After
t0220g022
Before Size
8.27
After Size
11.02
Before
After
t0220g018
Before Size
7.87
After Size
11.02
Before
After
t0220g072
Before Size
7.87
After Size
10.83
Before
After
t0220g097
Before Size
8.66
After Size
11.81
Before
After
t0220g066
Before Size
8.46
After Size
11.42
Before
After
t0220g073
Before Size
7.48
After Size
10.63
Before
After
t0220g051
Before Size
8.27
After Size
11.02
Before
After
t0220g087
Before Size
7.87
After Size
10.83
Before
After
t0220g056
Before Size
7.48
After Size
10.63
Before
After
t0220g031
Before Size
7.87
After Size
11.42
Before
After
t0220g068
Before Size
8.27
After Size
11.42
Before
After
t0220g078
Before Size
8.66
After Size
11.42
Before
After
t0220g001
Before Size
8.66
After Size
11.42
Before
After
t0220g008
Before Size
7.87
After Size
11.02
Before
After
t0220g059
Before Size
8.27
After Size
11.22
Before
After
t0220g069
Before Size
8.27
After Size
11.02
Before
After
t0220g041
Before Size
8.27
After Size
11.81
Before
After
t0220g074
Before Size
7.68
After Size
10.24
Before
After
t0220g010
Before Size
7.68
After Size
11.61
Before
After
t0220g024
Before Size
7.48
After Size
11.02
Before
After
t0220g034
Before Size
7.87
After Size
11.22
Before
After
t0220g047
Before Size
7.68
After Size
10.24
Before
After
t0220g063
Before Size
8.66
After Size
11.42
© 2023 Kodama Koi Show