Variety
Koi Size
Video
LOVEHEART BENI KUMONRYU
Size 2 - 10 - 16"
2788
Rocket
Tancho
Size 2 - 10 - 16"
2792
Voodoo
Showa
Size 2 - 10 - 16"
2795
Lisetta
2814
Kibuki
Kohaku
2816
Odoroki
Showa
2818
Eleven
2820
Kohei
2828
Music
2826
Sukiya
Showa
2822
Hatchet
Kohaku
2824
Suyoshi
Kohaku
2830
Kyoko
Kohaku
2834
Fire
Koromo & Goshiki
2836
Cracker
2838
Cupid
Tancho
2832
Sunadokei
Kohaku
2840
Hachi
Kohaku
2843
Shamula
Utsurimono
Size 2 - 10 - 16"
2847
Seahorse
Showa
2859
© 2022 Kodama Koi Show