Typhoon

Award
Baby Champion
KOI Name:
Typhoon
KOI ID:
11212
Size:
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
Variety
Showa
Koi Description:

Showa  Tosai "Typhoon"

Stats
Name:
Kyle
Stats
Stats
KOI ID:
11212
© 2023