Sixty-Three

KOI Name:
Sixty-Three
KOI ID:
11218
Size:
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
Variety
Showa
Koi Description:

Showa named "Sixty-Three".

Stats
Name:
Kyle
Stats
Stats
KOI ID:
11218
© 2023