Shiro Utsuri

KOI Name:
Shiro Utsuri
KOI ID:
11380
Size:
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
Variety
Utsurimono
Koi Videos
Stats
Name:
Lili
Stats
Stats
KOI ID:
11380
© 2023