Randall White

KOI Name:
Randall White
KOI ID:
11214
Size:
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
Variety
Koromo & Goshiki
Koi Description:

Maruten Goshiki Tosai named Randall White.

Stats
Name:
Kyle
Stats
Stats
KOI ID:
11214
© 2023