Kohaku

KOI Name:
Kohaku
KOI ID:
10966
Size:
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
Variety
Kohaku
Stats
Name:
Adam
Stats
Stats
KOI ID:
10966
© 2023