Kohaku

KOI Name:
Kohaku
KOI ID:
10964
Size:
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
Variety
Kohaku
Stats
Name:
Toan
Stats
Stats
KOI ID:
10964
© 2023