Kohaku 1

KOI Name:
Kohaku 1
KOI ID:
10883
Size:
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
Variety
Kohaku
Koi Description:

Good shiroji

Stats
Name:
david.gabriel
Stats
Stats
KOI ID:
10883
© 2023