Kin Kikokuryu

KOI Name:
Kin Kikokuryu
KOI ID:
11307
Size:
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
Variety
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
Stats
Name:
Walter Henry
Stats
Stats
KOI ID:
11307
© 2023