Jazz

KOI Name:
Jazz
KOI ID:
11082
Size:
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
Variety
Koromo & Goshiki
Koi Description:

My favorite Goromo female is 3 yrs old and 23" in size.  Nice white shiroji and wonderful balanced pattern.Nice body conformation.  A friendly girl.

Koi Videos
Stats
Name:
dmhkoi
Stats
Stats
KOI ID:
11082
© 2023