Goshiki

KOI Name:
Goshiki
KOI ID:
10917
Size:
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
Variety
Koromo & Goshiki
Stats
Name:
Danny 49
Stats
Stats
KOI ID:
10917
© 2023