Goshiki

KOI Name:
Goshiki
KOI ID:
11313
Size:
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
Variety
Koromo & Goshiki
Stats
Name:
Jeff McDonald
Stats
Stats
KOI ID:
11313
© 2023