Doitsu Kin Showa

KOI Name:
Doitsu Kin Showa
KOI ID:
10888
Size:
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
Variety
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
Koi Description:

Eye Candy

Stats
Name:
david.gabriel
Stats
Stats
KOI ID:
10888
© 2023