Budogoromo

KOI Name:
Budogoromo
KOI ID:
10968
Size:
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
Variety
Koromo & Goshiki
Stats
Name:
Adam
Stats
Stats
KOI ID:
10968
© 2023