Aigoromo

Award
Best in Size B
KOI Name:
Aigoromo
KOI ID:
10931
Size:
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
Variety
Koromo & Goshiki
Stats
Name:
Tradition 808
Stats
Stats
KOI ID:
10931
© 2023