Aigoromo

Award
Best Koromo & Goshiki
KOI Name:
Aigoromo
KOI ID:
11111
Size:
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
Variety
Koromo & Goshiki
Koi Videos
Stats
Name:
Ronald
Stats
Stats
KOI ID:
11111
© 2023