Showa

About Koi Entry
KOI Name:
Showa
KOI ID:
9326
Size:
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
Variety:
Showa
Stats
Name:
A Leung
Koi ID:
9326
© 2023