Showa

About Koi Entry
KOI Name:
Showa
KOI ID:
9523
Size:
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
Variety:
Showa
Stats
Name:
A Tran
Koi ID:
9523
© 2023