Showa

About Koi Entry
KOI Name:
Showa
KOI ID:
9515
Size:
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
Variety:
Showa
Stats
Name:
Skynet Aerial
Koi ID:
9515
© 2023