Shiro Utsuri

About Koi Entry
KOI Name:
Shiro Utsuri
KOI ID:
9193
Size:
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
Variety:
Utsurimono
Stats
Name:
L Kim
Koi ID:
9193
© 2023