Shiro Utsuri

About Koi Entry
KOI Name:
Shiro Utsuri
KOI ID:
9436
Size:
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
Variety:
Utsurimono
Koi Description:

She is a Nisai Shiro Utsuri measuring 53cm

Koi Videos
Stats
Name:
jrothwe2
Koi ID:
9436
© 2023