Salsa

About Koi Entry
KOI Name:
Salsa
KOI ID:
9456
Size:
75 Bu - 65-75cm or 26-30”
Variety:
Showa
Koi Description:

We purchased this koi this fall and love the heavy sumi.

Koi Videos
Stats
Name:
koienvy
Koi ID:
9456
© 2023