Kin Ki Showa

About Koi Entry
KOI Name:
Kin Ki Showa
KOI ID:
9442
Size:
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
Variety:
KinGinrin
Koi Description:

I thought this was a very different koi that I'm excited to see how she develops.

Koi Videos
Stats
Name:
jrothwe2
Koi ID:
9442
© 2023