Hi Utsuri

About Koi Entry
KOI Name:
Hi Utsuri
KOI ID:
9492
Size:
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
Variety:
Utsurimono
Stats
Name:
WV Koi
Koi ID:
9492
© 2023