Hi Utsuri

About Koi Entry
KOI Name:
Hi Utsuri
KOI ID:
9328
Size:
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
Variety:
Utsurimono
Stats
Name:
A Leung
Koi ID:
9328
© 2023