Goshiki

About Koi Entry
KOI Name:
Goshiki
KOI ID:
9599
Size:
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
Variety:
Koromo & Goshiki
Stats
Name:
A C
Koi ID:
9599
© 2023