Goshiki

About Koi Entry
KOI Name:
Goshiki
KOI ID:
9509
Size:
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
Variety:
Koromo & Goshiki
Stats
Name:
H D
Koi ID:
9509
© 2023