Goshiki

About Koi Entry
KOI Name:
Goshiki
KOI ID:
9356
Size:
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
Variety:
Koromo & Goshiki
Koi Videos
Stats
Name:
J Fujimoto
Koi ID:
9356
© 2023