Kabuto - Kawakami Koi Farm - 2yrs old purchased 10/2022 in Niigata 51Cm Perfect pattern - scales look absolutely amazing

About Koi Entry
KOI Name:
Kabuto - Kawakami Koi Farm - 2yrs old purchased 10/2022 in Niigata 51Cm Perfect pattern - scales look absolutely amazing
KOI ID:
9545
Size:
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
Variety:
Kawarimono (including Bekko)
Koi Description:

Kabuto - Kawakami Koi Farm - 2yrs old

purchased 10/2022 in Niigata

51Cm

Perfect pattern - scales look absolutely amazing

Koi Videos
Stats
Name:
ColoradoKoi
Koi ID:
9545
© 2023