Rocky
Kohaku
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
6639
Biggie Smalls
Kohaku
75 Bu + - 30” +
6637
Budo Goromo
Koromo & Goshiki
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
6631
Female Kujaku
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
75 Bu - 65-75cm or 26-30”
6629
Showa
Showa
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
6618
Maruten Sanke
Taisho Sanke
75 Bu + - 30” +
6615
Sanke
Taisho Sanke
75 Bu + - 30” +
6608
2 Step Kohaku
Kohaku
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
6610
3 step female Kohaku
Kohaku
75 Bu - 65-75cm or 26-30”
6612
Sanke
Taisho Sanke
75 Bu + - 30” +
6605
Four step Kohahu 86cm
Kohaku
75 Bu + - 30” +
6603
One step Kohaku
Kohaku
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
6601
Kosanke
Taisho Sanke
75 Bu + - 30” +
6598
Fireball
Kohaku
75 Bu + - 30” +
6596
Mai Kohaku
Kohaku
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
6593
Ginrin Tancho
Tancho
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
6584
Mamu
Kohaku
75 Bu + - 30” +
6578
© 2022 Kodama Koi Show