Kohei
Taisho Sanke
75 Bu + - 30” +
6667
Kibuki
Kohaku
75 Bu + - 30” +
6657
Doitsu Kohaku - DD
Kohaku
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
6652
Taisho Sanke - AM
Taisho Sanke
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
6646
Kohaku2 - AM
Kohaku
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
6644
Kohaku1 - AM
Kohaku
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
6642
Rocky
Kohaku
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
6639
Budo Goromo
Koromo & Goshiki
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
6631
Showa
Showa
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
6618
2 Step Kohaku
Kohaku
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
6610
Sanke
Taisho Sanke
75 Bu + - 30” +
6605
One step Kohaku
Kohaku
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
6601
Kosanke
Taisho Sanke
75 Bu + - 30” +
6598
Fireball
Kohaku
75 Bu + - 30” +
6596
Ginrin Tancho
Tancho
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
6584
Mamu
Kohaku
75 Bu + - 30” +
6578
© 2022 Kodama Koi Show