Variety
Koi Size
Ginrin Showa -SM
KinGinrin
6460
Showa2 -SM
Showa
6462
Doitsu Kujyaku - MF
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
6463
Beni Kumonryu -SM
Kawarimono (including Bekko
6466
Kin Showa - MF
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
6468
Doitsu Sanke - JS
Taisho Sanke
6471
Shiro Utsuri1 -GQ
Utsurimono
6469
Koromo -GQ
Koromo & Goshiki
6474
Tancho Showa -GQ
Tancho
6476
Sanke1 -GQ
Taisho Sanke
6479
Kohaku -GQ
Kohaku
6481
Sanke2 -GQ
Taisho Sanke
6483
Showa -GQ
Showa
6485
Shiro Utsuri2 -GQ
Utsurimono
6487
Budogoromo -GQ
Koromo & Goshiki
6491
Koromo - ES
Koromo & Goshiki
6493
Ginrin Goshiki - BL
KinGinrin
6501
Hikarimono - SJ
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
6497
Hikarimono - ES
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji )
6495
Reese Pieces
Showa
6509
Big Red Head
Showa
6514
SShowa
Showa
6519
Beni Kumonryu1 - KF
Kawarimono (including Bekko
6523
Beni Kumonryu2 - KF
Kawarimono (including Bekko
6525
© 2022 Kodama Koi Show