Sargent Cherry

KOI Name:
Sargent Cherry
KOI ID:
11220
Size:
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
Variety
Kohaku
Koi Description:

Kohaku Tosai named "Sargent Cherry"

Stats
Name:
Kyle
Stats
Stats
KOI ID:
11220
© 2023