Showing 133 - 149 of 149
Koi Variety
Videos
Koi Size
Baby Showa
Showa
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
9534
Kaneko Kujyaku 58CM 2yrs old personally when t...
Hikarimono (Hikarimoyo / HikariUtsuri / Hikari Muji)
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
9536
Kabuto - Kawakami Koi Farm - 2yrs old purchase...
Kawarimono (including Bekko)
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9545
Ginrin Matsukawabake
KinGinrin
75 Bu - 65-75cm or 26-30”
9553
Bekko Koi
Kawarimono (including Bekko)
75 Bu - 65-75cm or 26-30”
9559
Kohaku
Kohaku
65 Bu - 55-65cm or 22-26”
9567
Taisho Sanke
Taisho Sanke
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9569
Kohaku
Kohaku
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9575
Kohaku
Kohaku
35 Bu - 25-35cm or 10-12”
9577
Kohaku
Kohaku
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9579
Kohaku
Kohaku
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9581
Aigoromo
Koromo & Goshiki
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9585
Ginrin Chagoi
KinGinrin
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9587
Kohaku
Kohaku
55 Bu - 45-55cm or 18-22”
9593
Goshiki
Koromo & Goshiki
45 Bu - 35-45cm or 12-18”
9599
Budogoromo
Koromo & Goshiki
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
9604
Kohaku
Kohaku
25 Bu - 15-25cm or 6-10”
9611
© 2023 Kodama Koi Show